ร้าน หลังรามเมี่ยงปลาเผา @เจ้าคุณทหาร

ขอบพระคุณ
ร้าน หลังรามเมี่ยงปลาเผา
@เจ้าคุณทหาร